Γλυκείς και Ενισχυμένοι Οίνοι

Κόκκινα κρασιά

Οι γλυκείς οίνοι προκύπτουν από την παραμονή στο κρασί αζύμωτων σακχάρων. Τα αζύμωτα σάκχαρα προκύπτουν από την προσθήκη(ενίσχυση) αλκοόλης γεωργικής προέλευσης στην αρχή ή κατά τη διάρκεια της ζύμωσης και προκύπτουν οι οίνοι «vin de liqueur» ή «φυσικός γλυκός» ή « vin doux naturel» ή από την αδυναμία των ζυμών να φέρουν εις πέρας την ζύμωση μετά από ένα αλκοολικό βαθμό και έπειτα καθώς ο μούστος προέρχεται από λιαστά σταφύλια με υψηλή συγκέντρωση σακχάρων (οι ζύμες παράγουν αυτό που τις σκοτώνει: το αλκοόλ!) και προκύπτουν οι οίνοι «φυσικός γλυκός» ή «vin naturellement doux». Οι ενισχυμένοι οίνοι μπορεί να μην είναι γλυκείς αλλά και ξηροί, π.χ. Sherry fino ή Sherry Manzanilla καθώς η ενίσχυση γίνεται μετά το πέρας της αλκοολικής ζύμωσης (τα σταφύλια δεν είναι λιαστά).

Πίσω στην αρχή

Χώρα προέλευσης

Πίσω στην αρχή

Πιάτο που συνοδεύουν