Φυλλάδια Προσφορών

Δείτε σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα ενημερωτικά φυλλάδια της The Mart και κατεβάστε τους καταλόγους μας σε μορφή .PDF
Για να ξεφυλλίσετε τους καταλόγους μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του Adobe Flash Player

Δεκαπενθήμεροι κατάλογοι

Για Επιχειρήσεις
Μαζικής Εστίασης

Ισχύει από 16 έως 28 Ιανουαρίου 2017

Για Εμπόρους
& Λοιπές Επιχειρήσεις

Ισχύει από 16 έως 28 Ιανουαρίου 2017


ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Ισχύει από 9 έως 28 Ιανουαρίου 2017