Πιστοποιητικά ποιότητας της The Mart

Πιστοποιητικά ποιότητας από το Bureau Veritas

Με στόχο πάντα την προσφορά ασφαλών τροφίμων στους επαγγελματίες πελάτες της, η MAKRO είχε ξεκινήσει μεταξύ των πρώτων εταιριών, την εφαρμογή του συστήματος HACCP, από τις αρχές του 2000, πριν ακόμα αυτό γίνει απαίτηση από την Ελληνική νομοθεσία (4-10-00).

Το 2004, πέρα από την εφαρμογή του συστήματος HACCP, η MAKRO προχώρησε ένα βήμα παρακάτω: στην επιθεώρηση του συστήματος HACCP από την TÜV Hellas και την έκδοση πιστοποιητικού με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416, για κάθε ένα υποκατάστημα της.

Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου), είναι το σύνολο των μέτρων που εφαρμόζει μία επιχείρηση, προκειμένου να προστατευθεί η υγιεινή των τροφίμων σε όλα τα στάδια διακίνησής τους μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Η εφαρμογή του συστήματος HACCP, αφορά όλες τις διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης, παρασκευής, συσκευασίας και διακίνησης των προϊόντων με σκοπό την εξάλειψη των όποιων κινδύνων που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων.

Με την ανακαίνιση και την κατασκευή νέων καταστημάτων με βάση τις απαιτήσεις του συστήματος HACCP, την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, την τοποθέτηση αυτόματων καταγραφικών θερμοκρασίας και τον έλεγχο των προμηθευτών της, η The Mart προσφέρει στους επαγγελματίες προϊόντα υψηλής ποιότητας. Σύμφωνα με το σύστημα HACCP, μέσα στα καταστήματα της The Mart εντοπίζονται τα σημεία όπου μπορεί δυνητικά να εμφανιστεί κίνδυνος επιμόλυνσης του τροφίμου, τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου και πραγματοποιούνται έλεγχοι και μετρήσεις από το εξειδικευμένο προσωπικό. Οι έλεγχοι γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όλα τα αποτελέσματα καταγράφονται ώστε να τεκμηριώνουν την εφαρμογή του συστήματος

Από τα τέλη του 2007, ακολουθώντας την εξέλιξη των συστημάτων διασφάλισης της ασφάλειας στο χώρο των τροφίμων, η MAKRO υιοθέτησε το νέο Διεθνές Πρότυπο EN ISO 22000:2005, το οποίο βασίζεται στις αρχές του HACCP και στην προσέγγιση της αλυσίδας τροφίμων σε όλη την έκτασή της (από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση). Έτσι, το Σεπτέμβριο του 2008 όλα τα καταστήματα της MAKRO πιστοποιήθηκαν από την TUV Hellas σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005.

Από το 2010, έχοντας ως προτεραιότητα τις απαιτήσεις των πελατών της, η MAKRO προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα: αναπτύσσει και εφαρμόζει στον τομέα των τροφίμων και το Πρότυπο EN ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση της Ποιότητας σε πλήρη συμβατότητα με το EN ISO 22000:2005. Έτσι, από τις αρχές του 2011 όλα τα καταστήματα The Mart είναι πιστοποιημένα και για τα δύο συστήματα, EN ISO 22000:2005 και EN ISO 9001:2008, από το φορέα πιστοποίησης BUREAU VERITAS.

Πιστοποιητικό ISO-9001

ISO9001

Πιστοποιητικό ISO-22000

ISO22000

Περισσότερα για την ποιότητα στη The Mart

Γραμμή Ενημέρωσης για την Ποιότητα

Γραμμή Ενημέρωσης για θέματα Ποιότητας

Σας δίνουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, για την ποιότητα, δωρεάν!