Πώς θα γίνετε πελάτης της The Mart

Κάρτα Μέλους The Mart

Για να εγγραφείτε ως πελάτης μας και να αποκτήσετε την Κάρτα Μέλους The Mart , αρκεί μια επίσκεψή σας στο τμήμα υποδοχής πελατών του πιο κοντινού σας καταστήματος.

Εκεί θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. κ.λπ.)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

member card

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να έρθετε προσωπικά, απαιτείται Εξουσιοδότηση προς Τρίτο Πρόσωπο.

Χρήση της Κάρτας Μέλους The Mart

  • Η Κάρτα Μέλους The Mart επιδεικνύεται στους υπαλλήλους του καταστήματος όποτε αυτό ζητηθεί.
  • Μπορεί να ζητηθεί κατά την είσοδο στο κατάστημα αλλά και κατά τη διάρκεια των αγορών στα επιμέρους τμήματα. Σε κάποια καταστήματά μας υπάρχει ηλεκτρονικός έλεγχος ταυτοποίησης πελάτη για το άνοιγμα των θυρών εισόδου, οπότε η χρήση της Κάρτας Μέλους The Mart είναι υποχρεωτική.
  • Η Κάρτα Μέλους The Mart, χρειάζεται να επιδεικνύεται κατά την διέλευσή σας από τα ταμεία, αφού θα πρέπει να αναγνωριστεί η «ταυτότητα» του πελάτη από την ταμία που θα φροντίσει να διεκπεραιώσει τις αγορές.
  • Βάσει των στοιχείων που έχουν περαστεί στην κάρτα σας θα εκδοθεί και το αντίστοιχο τιμολόγιο αγορών.