Ανακοίνωση Συγχώνευσης

Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΙΝΩ Εισαγωγές και Εμπορία Αγαθών, Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Εκμετάλλευση Ακινήτων Ανώνυμος Εταιρεία» και «ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ». PERILIPSI-SXEDIOU-SUMVASIS-SYGXONEUSIS
cart: