Απασχόληση στη The Mart

Το σύνθημα της The Mart, είναι «ο συνεργάτης του επαγγελματία». Σκοπός μας είναι η ικανοποίηση των πελατών μας και για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε δυναμικά στελέχη με έντονη την επιθυμία να συμβάλουν στην επιτυχία της εταιρείας μας. Η The Mart παρέχει ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, επενδύοντας σε προγράμματα εκπαίδευσης με σκοπό την εξέλιξη των ανθρώπων της.

Αίτηση πρόσληψης

Εάν θέλετε και εσείς να ενταχθείτε στο δυναμικό της εταιρείας μας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας συμπληρώνοντας την ειδική αίτηση.


Βιογραφικό CV (Αρχείο PDF έως 1.5Mb)

cart: