Απασχόληση στη The Mart

Σύνθημά μας «The Martο συνεργάτης του επαγγελματία».

Οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και η ανανέωση που επιχειρεί η The Mart
σε όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί (υποδομές, οργανόγραμμα),
προκειμένου να παραμένει πιστή στον στόχο της,
να σταθεί επάξια δίπλα στον επαγγελματία ως σύμβουλος και βασικός προμηθευτής του,
την ωθούν σε μια μόνιμη αναζήτηση νέων δυναμικών στελεχών.
Στελεχών που έχουν την επιθυμία της ανέλιξης και της συμβολής στις δραστηριότητες της εταιρίας.

Η The Mart παρέχει ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, επενδύει σε προγράμματα εκπαίδευσης, αναδεικνύει νέους ανθρώπους.

Αίτηση πρόσληψης

Εάν θέλετε και εσείς να ενταχθείτε στο δυναμικό της εταιρείας μας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας συμπληρώνοντας την ειδική αίτηση.


Βιογραφικό CV (Αρχείο PDF έως 1.5Mb)

Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης για να συνεχίσετε!

cart: