Ασπρόλιθι

Αρώματα κίτρου παρέαμε μεταλλικότητα(χαρακτηριστικη της περιοχης) και τραγανή οξύτητα.
cart: