Καλογέρι Μαλαγουζιά

Φρουτώδες, αρμονικό και ισορροπημένο.
cart: