Η MAKRO Cash & Carry έχει δεσμευτεί να προστατεύει το περιβάλλον

Αποτελεσματικές επιχειρηματικές πρακτικές αποτελούν κεντρικό πυλώνα της δραστηριότητάς μας επιτρέποντας μας να περιορίσουμε τις βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στη MAKRO πιστεύουμε ότι ο κάθε εργαζόμενος είναι σε θέση να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος – τόσο μέσα από την συμπεριφορά του στο χώρο εργασίας όσο και με τη συμπεριφορά του στο σπίτι. Η MAKRO Cash & Carry από τις αρχές του 2013 έχει λανσάρει το πρόγραμμα Συνειδητοποίησης Κατανάλωσης Ενέργειας. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να παρακινήσει όλους τους εργαζόμενους να είναι πιο συνειδητοί στην κατανάλωση ενέργειας μέσα από την καθημερινή τους συμπεριφορά. Zέτα Ζιόβα Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Επικοινωνίας MAKRO Cash & Carry Ελλάδας 210-34 96 530 zeta.ziova@makro.gr
cart: