Κάρτα Μέλους

Αν έχετε επαγγελματικό Α.Φ.Μ και εκδίδετε τιμολόγιο, μπορείτε να γίνετε πελάτης μας και να αποκτήσετε την Κάρτα Μέλους The Mart.
Συμπληρώστε την αίτηση online ή επισκεφθείτε την Υποδοχή του καταστήματοςπου βρίσκεται κοντά στην επιχειρησή σας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, εκπρόσωπος της The Mart θα επικοινωνήσει μαζί σας για επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων και οριστικοποίηση της εγγραφής σας.  

Online Αίτηση Κάρτας Μέλους

Στοιχεία Εταιρείας - Επιχείρησης
Επιλέξτε τους τρόπους με τους οποίους επιτρέπετε στη The Mart να επικοινωνεί με την επιχείρησή σας.
Στοιχεία Κατόχου 1
Με ποιο τρόπο θέλετε να μάθετε νέα και προσφορές μας;
Γενικά νέα της The Mart
Ειδικές προσφορές
Στοιχεία Κατόχου 2
Με ποιο τρόπο θέλετε να μάθετε νέα και προσφορές μας;
Γενικά νέα της The Mart
Ειδικές προσφορές
Στοιχεία Κατόχου 3
Με ποιο τρόπο θέλετε να μάθετε νέα και προσφορές μας;
Γενικά νέα της The Mart
Ειδικές προσφορές

Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης για να συνεχίσετε!

Δικαιολογητικά Εγγραφής

 • Τιμολόγιο Αγοράς ή Πώλησης (τελευταίου διμήνου) ή αποδεικτικό του Α.Φ.Μ. από το TAXISnet
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Τιμολόγιο Αγοράς ή Πώλησης (τελευταίου διμήνου) ή αποδεικτικό του Α.Φ.Μ. από το TAXISnet
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. της εταιρείας
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης της εταιρείας ή εξουσιοδότηση
 • Αποδείξεις ή Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (τελευταίου διμήνου)
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να έρθετε προσωπικά, απαιτείται εξουσιοδότηση προς τρίτο πρόσωπο.

Χρήση της Κάρτας Μέλους The Mart

 • Η Κάρτα Μέλους The Mart επιδεικνύεται στους υπαλλήλους του καταστήματος, όποτε αυτό ζητηθεί.
 • Μπορεί να ζητηθεί κατά την είσοδο στο κατάστημα αλλά και κατά τη διάρκεια των αγορών στα
  επιμέρους Τμήματα. Σε κάποια καταστήματά μας υπάρχει ηλεκτρονικός έλεγχος
  ταυτοποίησης πελάτη
  για το άνοιγμα των θυρών εισόδου, οπότε η χρήση της Κάρτας Μέλους The Mart
  είναι υποχρεωτική.
 • Η Κάρτα Μέλους The Mart, χρειάζεται να επιδεικνύεται κατά τη διέλευσή σας από τα ταμεία,
  αφού θα πρέπει να αναγνωριστεί η «ταυτότητα» του πελάτη από την ταμία, που θα φροντίσει
  να διεκπεραιώσει τις αγορές.
 • Βάσει των στοιχείων που έχουν περαστεί στην κάρτα σας θα εκδοθεί και το αντίστοιχο τιμολόγιο αγορών.
 
cart: