Υπάλληλο Γραφείου στο Τμήμα Διαχείρισης Αποθεμάτων & Παραλαβών

May 12, 2021 8:24:00 AM
Τμήμα Διαχείρισης Αποθεμάτων & Παραλαβών, Κεντρικά Γραφεία

Περιγραφή εργασίας

Η The Mart μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες χονδρεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα με ραγδαία και συνεχή ανάπτυξη στην Ελληνική Αγορά, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της επιθυμεί να προσλάβει για τα Κεντρικά Γραφεία:

Υπάλληλο Γραφείου (Τμήμα Διαχείρισης Αποθεμάτων & Παραλαβών)

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη αναφορών από το Μηχανογραφικό Σύστημα SAP και Tableau & εμπλουτισμό πληροφορίων με χρήση Excel
 • Υποστήριξη καταστημάτων σε θέματα αποθεμάτων & παραλαβών (έπειτα από εκπαίδευση στο Business Flow)
 • Αναδιανομή αποθεμάτων over stock / old stock με κριτήριο τα στατιστικά πωλήσεων που θα λαμβάνονται από το SAP

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ & εφαρμογών MS Office (κυρίως Excel)
 • Εμπειρία στη χρήση Μηχανογραφικού Συστήματος SAP & Tableau, θα εκτιμηθεί
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια, επαγγελματισμός & οργάνωση
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αναλυτική σκέψη
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Η Εταιρεία παρέχει:

 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον σε μια συνεχής αναπτυσσομένη Ελληνική εταιρεία
 • Πλήρες πακέτο αποδοχών και πρόσθετες παροχές
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Απαιτούμενες δεξιότητες

Λεπτομέρειες εργασίας

Λειτουργική Περιοχή: Τμήμα Διαχείρισης Αποθεμάτων & Παραλαβών
Θέση εργασίας: Υπάλληλο Γραφείου
Τοποθεσία εργασίας: Κεντρικά Γραφεία
Απαιτούνται ταξίδια: Ναι
Αίτηση πριν από: Jul 13, 2021 8:24:00 AM
Ημερομηνία δημοσίευσης: May 12, 2021 8:24:00 AM

Διαλέξτε από τα παρακάτω Δωρεάν Προϊόντα της προσφοράς