Ποιότητα προϊόντων

Η The Μart, από την πρώτη μέρα ημέρα λειτουργίας της, επένδυσε στον ειδικό εξοπλισμό των καταστημάτων της, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες των επαγγελματιών συνεργατών της. Έδωσε δε ιδιαίτερη πρσοχή στον σχεδιασμό των 13 καταστημάτων της, με σκοπό να διασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής, τη σωστή παραλαβή, τη διατήρηση της αλυσίδας ψύξης αλλά και όλων των κανόνων του συστήματος HACCP. Πρωταρχικός στόχος της εταιρίας μας ήταν και είναι η γρήγορη και επαγγελματική εξυπηρέτηση, με προϊόντα όμως που διακρίνονται για την ποιότητα και τη φρεσκάδα τους και συντηρούνται και διανέμονται σε άριστες συνθήκες υγιεινής.

Η αλυσίδα ψύξης είναι μία σημαντική διαδικασία που αφορά όλους τους επαγγελματίες στον κλάδο των τροφίμων.

Αλυσίδα ψύξης είναι η σωστή και σταθερή διατήρηση της θερμοκρασίας των νωπών και κατεψυγμένων τροφίμων από την παραγωγή μέχρι και την τελική κατανάλωση.
 • Με στόχο πάντα την προσφορά ασφαλών τροφίμων στους επαγγελματίες πελάτες της, η τότε MAKRO είχε ξεκινήσει, μεταξύ των πρώτων εταιριών, την εφαρμογή του συστήματος HACCP από τις αρχές του 2000, πριν ακόμα αυτό γίνει απαίτηση από την ελληνική νομοθεσία (4-10-00). Το 2004, πέρα από την εφαρμογή του συστήματος HACCP, η εταιρεία προχώρησε ένα βήμα παρακάτω: στην επιθεώρηση του συστήματος HACCP από την TÜV Hellas και την έκδοση πιστοποιητικού με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416, για κάθε ένα υποκατάστημά της.

 • Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) είναι το σύνολο των μέτρων που εφαρμόζει μία επιχείρηση, προκειμένου να προστατευθεί η υγιεινή των τροφίμων σε όλα τα στάδια διακίνησής τους μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Η εφαρμογή του συστήματος HACCP αφορά όλες τις διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης, παρασκευής, συσκευασίας και διακίνησης των προϊόντων με σκοπό την εξάλειψη των όποιων κινδύνων που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων.

 • Με την ανακαίνιση και την κατασκευή νέων καταστημάτων με βάση τις απαιτήσεις του συστήματος HACCP,

  τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, την τοποθέτηση αυτόματων καταγραφικών θερμοκρασίας και τον έλεγχο των προμηθευτών της, η The Mart προσφέρει στους επαγγελματίες προϊόντα υψηλής ποιότητας. Σύμφωνα με το σύστημα HACCP, μέσα στα καταστήματα της The Mart εντοπίζονται τα σημεία όπου μπορεί δυνητικά να εμφανιστεί κίνδυνος για την ασφάλεια του τροφίμου, τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου και πραγματοποιούνται έλεγχοι και μετρήσεις από το εξειδικευμένο προσωπικό. Οι έλεγχοι γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όλα τα αποτελέσματα καταγράφονται ώστε να τεκμηριώνουν την εφαρμογή του συστήματος.

 • Από τα τέλη του 2007, ακολουθώντας την εξέλιξη των συστημάτων διασφάλισης της ασφάλειας στον χώρο των τροφίμων, η MAKRO υιοθέτησε το νέο Διεθνές Πρότυπο EN ISO 22000:2005, το οποίο βασίζεται στις αρχές του HACCP και στην προσέγγιση της αλυσίδας τροφίμων σε όλη την έκτασή της (από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση). Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 2008 όλα τα καταστήματα της εταιρίας πιστοποιήθηκαν από την TÜV Hellas σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005.
 • .
 • Από το 2010, έχοντας ως προτεραιότητα τις απαιτήσεις των πελατών της, η εταιρεία μας προχώρησε ακόμη περισσότερο: ανέπτυξε και εφάρμοσε στον τομέα των τροφίμων και το Πρότυπο EN ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση της Ποιότητας σε πλήρη συμβατότητα με το EN ISO 22000:2005.

 • Τελικά, από τις αρχές του 2011 όλα τα καταστήματα The Mart είναι πιστοποιημένα και για τα δύο συστήματα, EN ISO 22000:2005 και EN ISO 9001:2008, από τον φορέα πιστοποίησης BUREAU VERITAS. Από τον Ιανουάριο του 2017 το πιστοποιητικό για το 9001 αφορά στην τελευταία έκδοση του προτύπου, αυτή του EN ΙSO 9001:2015.

 • Τέλος, η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση βιολογικών προϊόντων από τα καταστήματά της.
Μάθετε τα πάντα για την ποιότητα! Σας συμβουλεύουμε και σας ενημερώνουμε για θέματα σχετικά με τη διασφάλιση των τροφίμων:
 • Συστήματα ποιότητας
 • Χαρακτηριστικά τροφίμων
 • Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • Κανόνες για την αποθήκευση τροφίμων
 • Αλυσίδα ψύξης
 • Κανόνες για την μεταφορά τροφίμων
 • Νέες νομοθεσίες

Καλέστε μας δωρεάν (από σταθερό) στο 800 11 02 222 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-15:00)

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΨΥΞΗΣ

Παραγωγός →

Σημείο Πώλησης → (The Mart)

Επαγγελματίας Τροφίμων

Από το σημείο παραγωγής τα προϊόντα πρέπει να διατηρούνται σε ελεγχόμενη θερμοκρασία μέχρι την παράδοση στο σημείο πώλησης. Στη The Mart σεβόμαστε την αλυσίδα ψύξης: διατηρούμε σωστές θερμοκρασίες στους χώρους παραλαβής, αποθήκευσης και πώλησης. Η θερμοκρασία παρακολουθείται αυστηρά με ηλεκτρονικό τρόπο. Κατά τη μεταφορά τους, τα τρόφιμα, πρέπει να παραμένουν σε σωστές θερμοκρασίες, ώστε να μην διακόπτεται η αλυσίδα ψύξης.

Ποιους αφορά η αλυσίδα ψύξης; Πώς διατηρεί η The Μart την αλυσίδα ψύξης;

Η αλυσίδα ψύξης είναι μία σημαντική διαδικασία που αφορά όλους τους επαγγελματίες στον κλάδο των τροφίμων.

Η The Mart, με σεβασμό στην αλυσίδα ψύξης, έχει:

 •   Ξεχωριστές ψυχόμενες ράμπες παραλαβής για κάθε τμήμα φρέσκων και κατεψυγμένων. Οι ράμπες αυτές συνδέονται απευθείας με τους χώρους αποθήκευσης και πώλησης.
 •  Χώρους παραλαβής που διασφαλίζουν τη συνέχεια της αλυσίδας ψύξης, με τη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας.
 • Χώρους αποθήκευσης και πώλησης με βάση τους κανόνες HACCP που ορίζουν τον τρόπο διασφάλισης της καταλληλότητας των προϊόντων και εγγυώνται την προστασία του καταναλωτή.
 • Καταψύκτες με ειδικές πόρτες για τη σωστή λειτουργία της αποθήκευσης υπό κατάψυξη που δίνουν στον πελάτη άμεση πρόσβαση στα προϊόντα, όπως κατεψυγμένα λαχανικά, ψάρια και κρέατα, με συνεχή ανεφοδιασμό.
 • Ξεχωριστούς χώρους απόσυρσης των προϊόντων που προορίζονται για επιστροφή. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ποιότητα των φρουτολαχανικών, ψαριών, κρεάτων, αλλαντικών και τυροκομικών που βρίσκονται στους χώρους πώλησης.
 • Διαχωρισμό της καθαρής περιοχής όλων των φρέσκων τμημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στον χώρο του κρεοπωλείου, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής. Συστηματικούς ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα προϊόντα και αυστηρά μέτρα υγιεινής που

  διασφαλίζουν την ποιότητα και τη φρεσκάδα των προϊόντων μας.

Τι αποκομίζουν οι επαγγελματίες από την αλυσίδα ψύξης;

 • Διαφύλαξη της ποιότητας των προϊόντων
 • Διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών
 • Διαφύλαξη της αξιοπιστίας τους
 • Διαφύλαξη του τζίρου τους

Υπάρχουν κάποια σημεία-κλειδιά που μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες στη διατήρηση της αλυσίδας ψύξης;

 • Φροντίστε πάντα την τήρηση της σωστής θερμοκρασίας σε κάθε στάδιο μεταφοράς και επεξεργασίας των τροφίμων.
 • Χωρίστε τα μαγειρεμένα τρόφιμα σε μικρές ποσότητες για να πετύχετε πιο γρήγορη ψύξη.
 • Τεμαχίστε τα μεγάλα κομμάτια κρέατος και τα πουλερικά σε μικρότερα κομμάτια.
 • Τυλίξτε τα μεμονωμένα και τοποθετήστε τα σε ρηχά δοχεία.
 • Καλύψτε πάντα με καπάκι τους περιέκτες των τροφίμων που μαγειρέψατε και βάλτε τα μαγειρεμένα τρόφιμα στο ψυγείο το πολύ μέσα σε 2 ώρες από τη στιγμή της παρασκευής τους.
 • Μην αφήνετε ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου περισσότερο χρόνο από όσο σας χρειάζεται.
Με στόχο πάντα την προσφορά ασφαλών τροφίμων στους επαγγελματίες πελάτες της, η τότε MAKRO είχε ξεκινήσει, μεταξύ των πρώτων εταιριών, την εφαρμογή του συστήματος HACCP από τις αρχές του 2000, πριν ακόμα αυτό γίνει απαίτηση από την ελληνική νομοθεσία (4-10-00).Το 2004, πέρα από την εφαρμογή του συστήματος HACCP, η εταιρεία προχώρησε ένα βήμα παρακάτω: στην επιθεώρηση του συστήματος HACCP από την TÜV Hellas και την έκδοση πιστοποιητικού με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416, για κάθε ένα υποκατάστημά της.

Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου), είναι το σύνολο των μέτρων που εφαρμόζει μία επιχείρηση προκειμένου να προστατευθεί η υγιεινή των τροφίμων σε όλα τα στάδια διακίνησής τους μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Η εφαρμογή του συστήματος HACCP αφορά όλες τις διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης, παρασκευής, συσκευασίας και διακίνησης των προϊόντων με σκοπό την εξάλειψη των όποιων κινδύνων που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων.

Με την ανακαίνιση και την κατασκευή νέων καταστημάτων με βάση τις απαιτήσεις του συστήματος HACCP, την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, την τοποθέτηση αυτόματων καταγραφικών θερμοκρασίας και τον έλεγχο των προμηθευτών της, η The Mart προσφέρει στους επαγγελματίες προϊόντα υψηλής ποιότητας. Σύμφωνα με το σύστημα HACCP, μέσα στα καταστήματα της The Mart εντοπίζονται τα σημεία όπου μπορεί δυνητικά να εμφανιστεί κίνδυνος για την ασφάλεια του τροφίμου, τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου και πραγματοποιούνται έλεγχοι και μετρήσεις από το εξειδικευμένο προσωπικό. Οι έλεγχοι γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όλα τα αποτελέσματα καταγράφονται ώστε να τεκμηριώνουν την εφαρμογή του συστήματος.

Από τα τέλη του 2007, ακολουθώντας την εξέλιξη των συστημάτων διασφάλισης της ασφάλειας στον χώρο των τροφίμων, η MAKRO υιοθέτησε το νέο Διεθνές Πρότυπο EN ISO 22000:2005, το οποίο βασίζεται στις αρχές του HACCP και στην προσέγγιση της αλυσίδας τροφίμων σε όλη την έκτασή της (από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση). Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 2008 όλα τα καταστήματα της εταιρίας πιστοποιήθηκαν από την TÜV Hellas σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005.

Από το 2010, έχοντας ως προτεραιότητα τις απαιτήσεις των πελατών της, η εταιρεία μας προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα: αναπτύσσει και εφαρμόζει στον τομέα των τροφίμων και το Πρότυπο EN ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση της Ποιότητας σε πλήρη συμβατότητα με το EN ISO 22000:2005.

Έτσι, από τις αρχές του 2011 όλα τα καταστήματα The Mart είναι πιστοποιημένα και για τα δύο συστήματα, EN ISO 22000:2005 και EN ISO 9001:2008, από τον φορέα πιστοποίησης BUREAU VERITAS. Από τον Ιανουάριο του 2017 το πιστοποιητικό για το 9001 αφορά στην τελευταία έκδοση του προτύπου, αυτή του EN ΙSO 9001:2015.

Τέλος, η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση βιολογικών προϊόντων από τα καταστήματά της.
Πιστοποιητικό ISO-9001  Πιστοποιητικό ISO-22000
Πιστοποιητικό Πώλησης Βιολογικών Προϊόντων
cart: