Απασχόληση στη The Mart

Σύνθημά μας «The Mart, ο συνεργάτης του Επαγγελματία». Οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και η ανανέωση που επιχειρεί η The Mart σε όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί (υποδομές, οργανόγραμμα), προκειμένου να παραμένει πιστή στον στόχο της, να σταθεί επάξια δίπλα στον επαγγελματία ως σύμβουλος και βασικός προμηθευτής του, την ωθούν σε μια μόνιμη αναζήτηση νέων δυναμικών στελεχών. Στελεχών που έχουν την επιθυμία της ανέλιξης και της συμβολής στις δραστηριότητες της εταιρείας. Η The Mart παρέχει ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, επενδύει σε προγράμματα εκπαίδευσης, αναδεικνύει νέους ανθρώπους.

Digital Marketing Specialist
09/21/22 16:08:00
Omni Channel Marketing, Κεντρικά Γραφεία

Η The Mart, εταιρεία χονδρεμπορίου τροφίμων επιθυμεί να προσλάβει:                                                                                                            ...

E-Commerce Specialist
08/31/22 00:00:00
Omni Channel Marketing, Κεντρικά Γραφεία

Η The Mart, εταιρεία χονδρεμπορίου τροφίμων επιθυμεί να προσλάβει:                                                                                                            ...

Senior Sap ABAP Developer
07/18/22 11:18:00
Τεχνικό Τμήμα, Κεντρικά Γραφεία

Η The Mart εταιρεία χονδρεμπορίου τροφίμων επιθυμεί να προσλάβει για τα Κεντρικά Γραφεία:                                                                                                ...

1 στοιχεία για την 5 των 16 συνολικό

Σελίδα
Προϊόντα ανά σελ. ανά σελίδα

Διαλέξτε από τα παρακάτω Δωρεάν Προϊόντα της προσφοράς