Απασχόληση στη The Mart

Σύνθημά μας «The Mart, ο συνεργάτης του Επαγγελματία». Οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και η ανανέωση που επιχειρεί η The Mart σε όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί (υποδομές, οργανόγραμμα), προκειμένου να παραμένει πιστή στον στόχο της, να σταθεί επάξια δίπλα στον επαγγελματία ως σύμβουλος και βασικός προμηθευτής του, την ωθούν σε μια μόνιμη αναζήτηση νέων δυναμικών στελεχών. Στελεχών που έχουν την επιθυμία της ανέλιξης και της συμβολής στις δραστηριότητες της εταιρείας. Η The Mart παρέχει ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, επενδύει σε προγράμματα εκπαίδευσης, αναδεικνύει νέους ανθρώπους.

IT Helpdesk Technician
02/29/24 07:00:00
IT HELPDESK,Κεντρικά Γραφεία

Η The Mart μια από τις μεγαλύτερες Εταιρείες Χονδρεμπορίου στην Ελλάδα επιθυμεί να προσλάβει:   IT Helpdesk Technician    Αρμοδιότητες: Ανάλυση και επίλυση ζητημάτων που αφορούν PC, Laptops, Tablets και εξοπλισμό τεχνολογίας Εκτέλεση διαγνωστικών προγραμμάτων για την επίλυση...

Υπάλληλο Καταστήματος στα Χανιά Κρήτης
02/28/24 11:00:00
Τμήμα Προσωπικού,Κατάστημα Χανίων

Η The Mart, μια από τις μεγαλύτερες Εταιρείες Χονδρεμπορίου στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει: Υπάλληλο Καταστήματος στα Χανιά Κρήτης   Βασικές αρμοδιότητες: Διαχείριση και οργάνωση προϊόντων   Ορθή τήρηση  των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας...

Προϊστάμενος/η του Τμήματος Κρεοπωλείου για το κατάστημα στη Παλλήνη
02/28/24 08:00:00
Τμήμα Κρεοπωλείου,Κατάστημα Παλλήνης

Η The Mart μια από τις μεγαλύτερες Εταιρείες Χονδρεμπορίου στην Ελλάδα επιθυμεί να προσλάβει:   Προϊστάμενο/η του Τμήματος Κρεοπωλείου  για το κατάστημα στη Παλλήνη   Βασικές αρμοδιότητες: Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας του Τμήματος Κρεοπωλείου, με στόχο τη...

HR Administrator στις κεντρικές αποθήκες Ασπροπύργου
02/26/24 07:00:00
Τμήμα Ανθρωπίνου δυναμικού,Κεντρικά Γραφεία

Η The Mart μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες χονδρεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα με ραγδαία και συνεχή ανάπτυξη, επιθυμεί να προσλάβει για πλήρη απασχόληση: HR Administrator για το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού στα Κεντρικά μας Γραφεία:   Βασικές αρμοδιότητες: Υποβολή...

Υπάλληλος Ασφαλείας στο κατάστημα της Παλλήνης
02/26/24 07:00:00
Προσωπικό Ασφαλείας,Κατάστημα Παλλήνης

Η The Mart μια από τις μεγαλύτερες Εταιρείες Χονδρεμπορίου στην Ελλάδα επιθυμεί να προσλάβει:   Υπάλληλο Ασφαλείας για το κατάστημα της Παλλήνης   Βασικές αρμοδιότητες: Παρακολούθηση των χώρων εγκατάστασης και των συστημάτων ασφαλείας Διασφάλιση τήρησης...

1 στοιχεία για την 5 των 37 συνολικό

Προϊόντα ανά σελ. ανά σελίδα

Διαλέξτε από τα παρακάτω Δωρεάν Προϊόντα της προσφοράς