Απασχόληση στη The Mart

Σύνθημά μας «The Mart, ο συνεργάτης του Επαγγελματία». Οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και η ανανέωση που επιχειρεί η The Mart σε όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί (υποδομές, οργανόγραμμα), προκειμένου να παραμένει πιστή στον στόχο της, να σταθεί επάξια δίπλα στον επαγγελματία ως σύμβουλος και βασικός προμηθευτής του, την ωθούν σε μια μόνιμη αναζήτηση νέων δυναμικών στελεχών. Στελεχών που έχουν την επιθυμία της ανέλιξης και της συμβολής στις δραστηριότητες της εταιρείας. Η The Mart παρέχει ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, επενδύει σε προγράμματα εκπαίδευσης, αναδεικνύει νέους ανθρώπους.

Προϊστάμενος Τμήματος Ιχθυοπωλείου για το Κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης
07/10/24 11:00:00
Τμήμα Ιχθυοπωλείου,Κατάστημα Ηρακλείου

Η The Mart, μια από τις μεγαλύτερες Εταιρείες Χονδρεμπορίου στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει:  Προϊστάμενο Τμήματος Ιχθυοπωλείου για το Κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης Βασικές αρμοδιότητες: Υπεύθυνος για την επιμέλεια της γενικής εικόνας του Τμήματος, τον ανεφοδιασμό...

Υπάλληλο Καταστήματος στο κατάστημα του Ηρακλείου Κρήτης
07/09/24 06:00:00
Τμήμα Προσωπικού,Κατάστημα Ηρακλείου

Η The Mart μια από τις μεγαλύτερες Εταιρείες Χονδρεμπορίου στην Ελλάδα επιθυμεί να προσλάβει:   Υπάλληλο Καταστήματος  στο κατάστημα του Ηρακλείου Κρήτης Βασικές αρμοδιότητες: Διαχείριση και οργάνωση προϊόντων   Ορθή τήρηση  των συνθηκών υγιεινής και...

Βοηθός Γραμματέως Διοίκησης
06/26/24 07:00:00
Τμήμα Διοικησης,Κεντρικά Γραφεία

Η The Mart μια από τις μεγαλύτερες Εταιρείες Χονδρεμπορίου στην Ελλάδα επιθυμεί να προσλάβει:   Βοηθό Γραμματέως Διοίκησης Βασικές Αρμοδιότητες: Παρακολούθηση εκκρεμοτήτων σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθύνοντα Συμβούλου Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και...

Βοηθός Αγοραστή στη Διεύθυνση Αγορών
06/26/24 07:00:00
Διεύθυνση Αγορών,Κεντρικά Γραφεία

Η The Mart μια από τις μεγαλύτερες Εταιρείες Χονδρεμπορίου στην Ελλάδα επιθυμεί να προσλάβει: Βοηθό Αγοραστή στη Διεύθυνση Αγορών Σύντομη περιγραφή θέσης: Ο/ Η κάτοχος της θέσης θα ανήκει στη Διεύθυνση Αγορών της Εταιρείας, με κύρια ευθύνη την διαμόρφωση της σύνθεσης και...

Υπάλληλος Ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη (Περιοχή Βότση, Πυλαία)
06/25/24 10:00:00
Προσωπικό Ασφαλείας,Κατάστημα Εγνατίας

Η The Mart μια από τις μεγαλύτερες Εταιρίες  Χονδρεμπορίου στην Ελλάδα επιθυμεί να προσλάβει :   Υπάλληλο Ασφάλειας στη Θεσσαλονίκη (Περιοχή Βότση, Πυλαία) Βασικές αρμοδιότητες: Επιτήρηση χώρων εγκατάστασης Επιτήρηση συστημάτων ασφαλείας Τήρηση διαδικασιών...

1 στοιχεία για την 5 των 56 συνολικό

Προϊόντα ανά σελ. ανά σελίδα

Διαλέξτε από τα παρακάτω Δωρεάν Προϊόντα της προσφοράς