Απασχόληση στη The Mart

Σύνθημά μας «The Mart, ο συνεργάτης του Επαγγελματία». Οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και η ανανέωση που επιχειρεί η The Mart σε όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί (υποδομές, οργανόγραμμα), προκειμένου να παραμένει πιστή στον στόχο της, να σταθεί επάξια δίπλα στον επαγγελματία ως σύμβουλος και βασικός προμηθευτής του, την ωθούν σε μια μόνιμη αναζήτηση νέων δυναμικών στελεχών. Στελεχών που έχουν την επιθυμία της ανέλιξης και της συμβολής στις δραστηριότητες της εταιρείας. Η The Mart παρέχει ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, επενδύει σε προγράμματα εκπαίδευσης, αναδεικνύει νέους ανθρώπους.

Προϊστάμενος Τμήματος Κρεοπωλείου
02/23/21 16:19:00
Τμήμα Κρεοπωλείου, Κατάστημα Κηφισού

Είστε επικοινωνιακοί, ευχάριστοι και χαμογελαστοί; Πιστεύετε στην Ποιοτική Εξυπηρέτηση του πελάτη; Η The Mart μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες χονδρεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα με ραγδαία και συνεχή ανάπτυξη στην Ελληνική Αγορά, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της επιθυμεί να...

Εκδήλωση Γενικού Ενδιαφέροντος
02/19/19 12:59:00
Κατάστημα Ιωαννίνων

Δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη θέση εργασίας προς το παρόν. Ωστόσο, αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε κοντά μας μελλοντικά, προωθήστε μας το βιογραφικό σας σημείωμα και θα σας ενημερώσουμε όταν ανοίξει η κατάλληλη θέση εργασίας για εσάς.

Εκδήλωση Γενικού Ενδιαφέροντος
02/19/19 12:59:00
Κατάστημα Αργυρούπολης

<p>Δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη θέση εργασίας προς το παρόν.<br />Ωστόσο, αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε κοντά μας μελλοντικά, προωθήστε μας το βιογραφικό σας σημείωμα και θα σας ενημερώσουμε όταν ανοίξει η κατάλληλη θέση εργασίας για εσάς.</p>

Εκδήλωση Γενικού Ενδιαφέροντος
02/19/19 12:59:00
Κατάστημα Βόλου

<p>Δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη θέση εργασίας προς το παρόν.<br />Ωστόσο, αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε κοντά μας μελλοντικά, προωθήστε μας το βιογραφικό σας σημείωμα και θα σας ενημερώσουμε όταν ανοίξει η κατάλληλη θέση εργασίας για εσάς.</p>

Εκδήλωση Γενικού Ενδιαφέροντος
02/19/19 12:59:00
Κατάστημα Εγνατίας

<p>Δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη θέση εργασίας προς το παρόν.<br />Ωστόσο, αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε κοντά μας μελλοντικά, προωθήστε μας το βιογραφικό σας σημείωμα και θα σας ενημερώσουμε όταν ανοίξει η κατάλληλη θέση εργασίας για εσάς.</p>

1 στοιχεία για την 5 των 15 συνολικό

Σελίδα
Προϊόντα ανά σελ. ανά σελίδα