Απασχόληση στη The Mart

Σύνθημά μας «The Mart, ο συνεργάτης του Επαγγελματία». Οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και η ανανέωση που επιχειρεί η The Mart σε όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί (υποδομές, οργανόγραμμα), προκειμένου να παραμένει πιστή στον στόχο της, να σταθεί επάξια δίπλα στον επαγγελματία ως σύμβουλος και βασικός προμηθευτής του, την ωθούν σε μια μόνιμη αναζήτηση νέων δυναμικών στελεχών. Στελεχών που έχουν την επιθυμία της ανέλιξης και της συμβολής στις δραστηριότητες της εταιρείας. Η The Mart παρέχει ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, επενδύει σε προγράμματα εκπαίδευσης, αναδεικνύει νέους ανθρώπους.

Υπεύθυνο Διαχείρισης Εταιρικού Στόλου
01/27/23 08:00:00
Τμήμα Διανομής, Αττική

#html-body [data-pb-style=GLJUW7Y]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}Η The Mart, εταιρεία χονδρεμπορίου τροφίμων επιθυμεί να προσλάβει: Υπεύθυνο Διαχείρισης Εταιρικού Στόλου   Βασικές αρμοδιότητες: Διαχείριση εταιρικού στόλου...

Προϊστάμενο του Κέντρου Διανομής στη Τρίπολη
01/24/23 07:00:00
Κέντρο Διανομής, Κέντρο Διανομής Τρίπολη

#html-body [data-pb-style=EI32CUD]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}Η The Mart, εταιρεία χονδρεμπορίου τροφίμων επιθυμεί να προσλάβει: Προϊστάμενο του Κέντρου Διανομής στη Τρίπολη Απαιτούμενα προσόντα:   Απόφοιτος Σχολής...

Προϊστάμενο Τμήματος Κρεοπωλείου
01/23/23 07:00:00
Τμήμα Κρεοπωλείου, Κατάστημα Χανίων

#html-body [data-pb-style=HG33YCP]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}Η The Mart, εταιρεία χονδρεμπορίου τροφίμων επιθυμεί να προσλάβει:   Προϊστάμενο Τμήματος Κρεοπωλείου για το Κατάστημα στα Χανιά Βασικές...

Υπάλληλο Τμήματος Κρεοπωλείου / Κόπτη για το Κέντρο Διανομής στη Τρίπολη
01/12/23 10:00:00
Τμήμα Κρεοπωλείου, Κέντρο Διανομής Τρίπολη

#html-body [data-pb-style=NR6U6PF]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}Η The Mart, εταιρεία χονδρεμπορίου τροφίμων επιθυμεί να προσλάβει:   Υπάλληλο Τμήματος Κρεοπωλείου / Κόπτη για το Κέντρο Διανομής στη Τρίπολη Απαιτούμενα...

Οδηγός διανομής
01/12/23 09:00:00
Αττική

#html-body [data-pb-style=LL56G2Q]{display:flex;flex-direction:column}Η The Mart, εταιρεία χονδρεμπορίου τροφίμων επιθυμεί να προσλάβει: Οδηγό διανομής για την Αττική Ο κάτοχος της θέσης θα ανήκει στο Τμήμα Διανομής του καταστήματος και θα μεταφέρει με φορτηγό παραγγελίες πελατών (προϊόντα τροφίμων και μη...

1 στοιχεία για την 5 των 11 συνολικό

Σελίδα
Προϊόντα ανά σελ. ανά σελίδα

Διαλέξτε από τα παρακάτω Δωρεάν Προϊόντα της προσφοράς